POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

REFLEQT ONLINE SRL, cu sediul în comuna Florești, str. Eroilor, nr. 9A, jud. Cluj, cu număr de înregistrare ORC J12/3299/2016, CUI RO 36495946, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Am acordat întotdeauna importanță protecției datelor și am avut grijă să respectăm legile în vigoare în această materie. Acum ne aliniem noilor schimbări din legislația privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora aduse prin Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), LG 677/2001 și LG 190/2018 cu scopul precis de a menține încrederea persoanelor care ne furnizează date personale, legat de modul și condițiile în care procesăm aceste date. Ne dorim o bază de date sănătoasă, cu persoane care realmente doresc să facă parte din comunitatea noastră și să primească informații, invitații și oferte din partea noastră.

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă rugăm să citiți acest material.

Vă stăm la dispoziție pentru informații și pe e-mail contact@refleqt.ro, telefon: 0749 383 687 număr cu tarif normal.

1. Identitatea Operatorului de date cu caracter personal

Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are societatea REFLEQT ONLINE SRL, cu sediul în comuna Florești, str. Eroilor, nr. 9A, jud. Cluj, punct de lucru: Cluj-Napoca, str. București, nr. 74, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3299/2016, având CUI RO 36495946.

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

2. Ce fel de date personale prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, vârstă, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, IP.

De asemenea, în cadrul evenimentelor sau programelor la care vă înscrieți prin intermediul acestui site se vor colecta materiale foto, video, testimoniale, care pot fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a cursurilor, inclusiv prin publicare pe acest site.

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre: browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

3. Scopul pentru care prelucrăm date personale

Solicităm și prelucrăm date personale pentru:

4. Temeiurile prelucrării

Refleqt Online SRL are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:

5. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Ne propunem să revizuim și să actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate. Datele colectate exclusiv în scop de marketing vor fi revizuite, ca principiu, o dată la 2 ani.

6. Măsuri de securitate a datelor

Refleqt Online SRL asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a garanta o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor tale cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor tale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

De asemenea, plățile care se efectuează prin intermediul site-ului nostru, strict pentru achitarea serviciilor pe care noi vi le punem la dispoziție, se realizează în condiții de securitate, conform politicilor de securitate implementate de furnizorii acestui serviciu, Braintree – www.braintreepayments.com.

7. Transmiterea datelor către alte persoane

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procedatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem 3D Secure, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre (trainneri, speakeri, coach, etc.) și alți asemenea furniori. De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru. Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați

Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.

8.1 Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa: Cluj-Napoca, str. București, nr. 74, jud. Clu, pe e-mail la adresa contact@refleqt.ro sau la numărul de telefon 0749 383 697 (număr cu tarif normal).

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

8.2 Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email contact@refleqt.ro.

8.3 Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

8.4 Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

8.5 Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

8.6 Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

8.7 Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul www.dataprotection.ro.

8.8 Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.

8.9 Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa: Cluj-Napoca, str. București, nr. 74, jud. Cluj, pe e-mail la adresa contact@refleqt.ro sau la nr. de telefon 0749 383 687 (număr cu tarif normal).

9. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Mihaela Bara, e-mail; mihaela@refleqt.ro, număr de telefon: 0749 383 687.

10. Date ale minorilor

Nu procesăm date ale minorilor.

Serviciile noastre sunt destinate exclusiv persoanelor peste 18 ani.

Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

Refleqt Online SRL are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.

11. Politica de utilizare „Cookies”

Acest website foloseste cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

11.1 Ce sunt „cookies”?

Un „cookie” este un mic fișier, de regulă criptat, locat în dosarele navigatorului web pe care dvs. îl folosiți. „Cookie”-urile sunt create de către producătorii de conținut on-line pentru utilizatorii site-urilor în scopul de a-i ajuta pe aceștia să navigheze pe internet într-un mod mai eficient și pentru a acorda accesul la anumite funcții. Aceste fișiere nu sunt viruși.

Cum aceste fișiere nu conțin coduri, ele nu pot fi executate și nici nu pot accesa alte fișiere sau dosare din calculatorul dvs. În condițiile în care ele stochează informații despre navigarea pe internet a unui utilizator, atât adrese specifice cât și navigare printre diverse site-uri, „cookie”-urile pot fi folosite ca o formă de spyware.

Programele anti-spyware, fiind conștienți de această posibilă problemă, elimină anumite „cookie”-uri în urma controalelor de rutină.

11.2 De ce folosim „cookies”?

Utilizăm „cookie”-uri pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului acestora, pentru analize statistice cu privire la modul în care este utilizată pagina de internet, în scopul îmbunătățirii site-ului.

Cookie-urile ne ajută la:

Uneori „cookie”-urile pot fi folosite pentru a ține urma vizitelor dvs. pe pagini de internet terțe.

11.3 Ce fel de „cookie”-uri folosim?

Din punct de vedere temporal al stocării folosim:

De asemenea, din punct de vedere al funcționalității, folosim patru tipuri diferite de „cookie”-uri:

Avem „cookie”-uri terțe pe site-ul nostru. Terții, cum ar fi companiile de publicitate sau furnizorii de servicii externe, precum analiza traficului de internet, pot utiliza „cookie”-uri sau alte „plug-in” -uri similare pentru a colecta informații despre vizita dvs. pe pagina noastre web.

11.4 Cum puteți șterge „cookie”-urile?

Pentru început ar trebui să știți că, odată cu ștergerea „cookie”-urilor, toate preferințele și setările referitoare la pagina web vor fi șterse. Asemenea, unele pagini web nu vor mai funcționa corespunzător sau unele funcții vor dispărea în cazul eliminării „cookie”-urilor.

Nu recomandăm, din aceste motive, optarea respingerii „cookie”-urilor atunci când vizitați pagina noastră web.

Cele mai multe browsere acceptă „cookie”-urile în mod automat, dar dvs. puteți schimba această opțiune în funcție de browserul pe care îl folosiți. Pentru a face asta, în mod obișnuit, trebuie să accesați opțiunea „setări” sau „preferințe” a browserului. Pentru mai multe detalii puteți accesa unul dintre linkurile de mai jos:

11.5 Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.

În general, browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Cookie-urile nu sunt periculoase, pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o retea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere, care pot fi exploatate de către atacatori.

Este important să cunoașteți că dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorilor pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Gmail, Yahoo, Youtube și altele.

Există câteva măsuri de siguranță de bază pe care le puteți adopta pentru a naviga în siguranță cu ajutorul cookie-urilor, și anume: